VORES KERNEYDELSER

Når vi indretter og ombygger, lægger vi stor vægt på at yde 360 graders rådgivning, så kunden føler sig tryg og oplyst, og kan træffe de rigtige valg. Som kunde får I en fleksibel samarbejdspartner, der har den enkelte kundes og det enkeltes projekts behov for øje.

Vores speciale er at yde bygherrerådgivning og totalrådgivning gennem hele processen - herunder projektering, LCA-beregninger, udbud til entreprenører, byggestyring, økonomi, tidsplaner, bygherremøder, bygherrerådgivning og tilsyn, samt at yde økonomisk og byggeteknisk assistance i forbindelse med udlejning.

Vi tager ansvar og sikrer at både tidsplanen og den økonomiske ramme overholdes.

Ydelser, AXM Bygherrerådgivning og Byggestyring
Forundersogelse_BIG

FORUNDERSØGELSE, PLANTEGNING OG BUDGETOVERSLAG

Fra byggesagens begyndelse sikrer vi de indledende registreringer, som er nødvendige for at skabe et overblik over byggesagens omfang - herunder tidlig afklaring af behov for eventuel myndighedsansøgning. Vi udarbejder plantegning og budgetoverslag som beslutningsgrundlag.

Projektafklaring_BIG2

PROJEKTAFKLARING

Når beslutningen om at realisere projektet er taget, foretager vi mere dybdegående registreringer og undersøgelser for at afklare alle relevante forhold. Vi laver tegningsmateriale, og der udføres brandplaner mv. hvis nødvendigt.

Tekniske-screeninger_BIG

TEKNISKE SCREENINGER

Som en del af det indledende arbejde hjælper vi også med tekniske screeninger - herunder miljøscreening, energioptimering, indeklima og bæredygtighed. Det indgår typisk også i beslutningsoplæg.

Myndighedsansogning_BIG

MYNDIGHEDSANSØGNING OG DIALOG MED KOMMUNEN

Vi varetager hele processen med myndighedsbehandling fra første dialog med sagsbehandler og ansøgning om byggetilladelse til indsamling af al dokumentation med henblik på ibrugtagningstilladelse.

Udbud-kontrahering_BIG2-1

UDBUD OG
KONTRAHERING

Vi udarbejder al nødvendigt udbudsmateriale og kommer med anbefaling af entreprenører, som vi ved er kvalificerede til at udføre byggesagen. Vi afholder licitation med flere entreprenører for at sikre konkurrencedygtige priser, og vi står for kontrahering med vinderen.

Byggeledelse_BIG2

BYGGELEDELSE OG ØKONOMISTYRING

Vi håndterer alle opgaver i byggeperioden, herunder al daglig kontakt med fx entreprenøren, myndighederne og kunden. Vi følger op og koordinerer for at sikre den nødvendige fremdrift, så byggeriet afleveres til tiden. Vi styrer økonomien for hele byggesagen, herunder ekstraarbejder og faktura fra entreprenøren og øvrige rådgivere. Vi holder jer opdaterede undervejs, så I føler jer i trygge hænder.

Ydelser, Morten Graversen, Anders Bruntse, AXM Bygherrerådgivning og Byggestyring1

"AXM løser sine opgaver til stor tilfredshed, og jeg vil særligt fremhæve viljen til at påtage sig et ejeransvar for en smidig og ordentlig proces, der bl.a. er kendetegnet ved at udfordringer bliver håndteret ordentligt og i rette tid, og med AXM som bindeled og i tæt dialog med lejere, entreprenører osv."

Nick Winther, Senior Portfolio Manager, Velliv Ejendomme A/S

Bredgade 45B, 3. sal
1260 København K
CVR nr. 43552821

Logo_footer_beige_108px-wide

BYGHERRERÅDGIVNING OG BYGGESTYRING

 

Sitemap

Linkedin_Subtract

Telefon: 93 80 20 25
Telefon: 27 90 17 21

Logo_footer_beige_108px-wide

BYGHERRERÅDGIVNING
OG BYGGESTYRING

Bredgade 45B, 3. sal
1260 København K
CVR nr. 43552821

Linkedin_Subtract

Telefon: 93 80 20 25
Telefon: 27 90 17 21

Sitemap